info@kopabostadidubai.se

Vad är RERA?

Förverkliga dina drömmar!

Vad är RERA och hur påverkar det dig som köpare av bostad i Dubai?

Bakgrund:

RERA står för Dubai Real Estate Regulatory Agency, en statlig myndighet inom Dubai Land Department (DLD). RERA grundades den 31 juli 2007 med stöd av Dubai Law No. (16) 2007 om inrättande av fastighetsregleringsbyrån.

Byråns primära mål är att reglera fastighetssektorn i Emiratet Dubai genom att bidra till utarbetandet av strategier relaterade till branschen och till utvecklingen och genomförandet av de nödvändiga handlingsplanerna, inklusive att sätta lagstiftning som reglerar förhållandet mellan avtalsslutande parter på fastighetsmarknaden.

RERA är fullt involverad i planering, organisering och utvärdering av verksamheter relaterade till fastighetslicenser, organisering och utveckling av fastighetsaktiviteter samt övervakning av fastighetsutvecklingsprojekt ekonomiskt och tekniskt för att skydda investerare.

Korta fakta om några punkter som RERA ansvarar för:

  • RERA tar hand om alla steg i Dubais fastighets marknad, det är en transparent del där alla handlingar registreras och kontrolleras av RERA, prissättningar från firmor av bostäder samt hyror regleras av RERA.
  • RERA tar hand om escrow konton vid köp/försäljning av fastigheter, tar hand om föhållanden mellan köpare och säljare.
  • Underhållskostnader som läggs på bostäder regleras av RERA med effekten av att kostnaderna ligger mer stabilt och inget utrymme ges för onormala höjningar av dessa kostnader.
  • RERA tar hand om certifiering av mäklare i Dubai och alla godkända firmor kan hittas via deras sida, mäklare måste vara registrerade hos RERA.
  • RERA hanterar meningsskiljnader och tvister mellan köpare och säljare.
  • RERA kan ge konsultation och vägledning utan kostnad vid frågor angående fastigheter.

 

Delar som kan vara bra att veta:

Eventuella klagomål mot byggaren kan tas till den statliga myndighet som inrättats under RERA, som har befogenhet att undersöka och åtgärda alla klagomål så som:

Köparens rätt vid fel efter besittning: Enligt avsnitt 12 (3) i händelse av konstruktionsfel eller eventuella brister i utförande, kvalitet, tillhandahållande eller service upptäcks inom 5 år efter inflyttning.

Köparens rättigheter vid förseningar: I enlighet med avsnitt 18, om en arrangör inte lyckas fullfölja eller inte kan tillhandahålla en lägenhet, tomt eller byggnad har köparen två rättigheter tillgodo.

  1. Ångrande av köp, köparen ska vara berättigad till full återbetalning tillsammans med räntor som betalas från förfallodagen till slutbeloppet eller 2. Fortsätta med projektet till slutförandet, där köparen har rätt till ersättning tillsammans med räntor som betalas från förfallodagen för projektets slutförande tills projektet faktiskt är slutfört..

Rätt till information: Enligt avsnitt 19 (1) har en köpare rätt att erhålla all information om projektet såsom godkännanden, sanktionsbrev för layoutplan etc

Detta är enbart några av fördelarna med RERA för dig som köpare av bostad i Dubai och UAE, för ytterliggare information eller vid specifika frågor så är ni alltid välkomna att fråga oss på Köpa Bostad I Dubai, vi gör vårt yttersta för att ge er svar på alla era frågor

 

Intressanta länkar för fördjupande läsning:

https://www.dubailand.gov.ae/english/pages/rera/aboutrera.aspx

.pdf med REL Real Estate Legislation (lagbok)

https://www.dubailand.gov.ae/English/RulesRegulations/Pages/RealEstateLegislation.aspx

Service charge index (se och beräkna underhållskostnader för bostaden i ett specifikt område)

https://www.dubailand.gov.ae/English/services/Eservices/Pages/ServiceCharges.aspx

RERA. What is it? What it does? (Förklarande video som berättar

https://www.youtube.com/watch?v=W6t8hmU8sF0

sv Svenska
X